ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی علوم پایه بررسي تركيبات موجود در روغن اسانس گياه laser trilobum (l.) borkh (تيره جعفري) رويش يافته به صورت وحشي در ايران

بررسي تركيبات موجود در روغن اسانس گياه laser trilobum (l.) borkh (تيره جعفري) رويش يافته به صورت وحشي در ايران

مقالات - علوم پایه

-
وحدت محمد*,اسماعيلي بهمن,دبيري حسين,خليل زاده كلاگر محمد,تاج بخش محمد,لاريجاني كامبيز
 
* گروه شيمي، واحد آيت اله آملي،‌ دانشگاه آزاد اسلامي، آمل، ايران
 
 ترکيب هاي روغن اسانسي يکي از گونه هاي جعفري (laser trilobum (l.) borkh) بااستفاده از روش تقطير با آب به دست آمده و سپس با روش هاي gc و gc-ms مورد بررسي قرار گرفته است. a - پينن (%34.6) از بين بيست و دو ترکيب شناسايي شده در روغن اسانسي laser trilobum که %92.4 ترکيبات مشخص شده را شامل مي شود، به عنوان ترکيب اصلي شناسايي شده است.
 

Keywords:  laser trilobum، جعفري، روغن اسانسي، a- پينن    كد مقاله:77748