ورود اعضا
استفاده از متن کامل مقالات تنها برای اعضامی باشد

صفحه اصلی دیگر کنفرانس های داخلی

مقالات كنفرانس ها

مقالات صدها كنفرانس داخلي و خارجي

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
141 محاسبه و تحليل شاخصهاي فيزيكي مزيت نسبي در ايران (مطالعه موردي: سويا و كلزا)
142 لزوم بكارگيري عناصر هويتي فرهنگي در شهر
143 مفهوم پايداري و اصول گرمايش وسرمايش خورشيدي ايستا
144 مهندسي فرآيند استخراج روغن كنجد با ارزيابي شاخصهاي ابعادي، هندسي، اصطكاكي و آئروديناميكي دانه آن
145 كمال گرايي در معماري مسلمانان
146 General usage techniques of 2-D gradient geometrical analysis for gravity data of any geologic structure
147 مقايسه صفات فنولوژيكي، مورفولوژيكي و عملكرد دانه ارقام كلزا در تاريخ كاشتهاي مختلف
148 فلسفه زيبايي شناسي در معماري
149 APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) FOR DISTRIBUTION OF FRESH VEGETABLES CONSIDERING THE VEHICLE ROUTING PROBLEM (STUDY AREA OF KUALA LUMPUR & KLANG VALLEY, MALAYSIA)
150 مقايسه ژنوتيپهاي مختلف آفتابگردان به لحاظ صفات فيزيولوژيكي ، عملكرد و اجزا عملكرد
151 كاربرد تحليل ديناميكي افزايشي در سازه هاي قاب خمشي بتن مسلح
152 Diagnosis of Defected Bearings via Vibration Analysis Method
153 مقايسه ويژگيهاي زراعي و مطالعه فاكتورهاي سازگاري يازده رقم كلزاي پائيزه در منطقه شهركرد
154 كاربردهاي بيوتكنولوژي در كنجاله هاي روغني
155 كاربرد مهندسي ارزش در كاهش هزينه ساختمان و حفظ كيفيت
156 كاهش نشست القايي درساختمانهاي مجاور ناشي از ساخت و سازهاي شهري
157 كارايي انرژي توليد گلرنگدر روشهاي مختلف خاكورزي
158 كنترل كفايت سيستم لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح موجود با سيستم قاب خمشي و ديوارهاي برشي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط
159 كنترل فعال ديوارهاي آجري محصور
160 Ellipsoidal Wavelet Representation for Gravity Field
 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>
صفحه 8 از 27